Som medlem av Hotel Express har du nå tilgang til alle norske Thon Hotels

For booking:

https://thonhotels.no

Fimanavn:

Hotel Express

Avtalenummer:
TH96060506

Bruk av Avtale:

Gå inn på https://thonhotels.no

Klikk på "Hamburger meny" øverst til høyre

Klikk på "Bruk firmaavtale"

Fyll inn firmanavn og avtale nummer

​​

Ny og bedre avtale med thon

Avtale og bonus poeng

Du kan lese mer om Thon Hotels bonus program her: https://www.thonhotels.no/kundeservice/medlemskap-bonuspoeng/

Legge inn Hotel Express avtale på din bruker:

Logg inn med din bruker på https://me.thonhotels.no

Klikk på mine avtaler og medlemskap

Under "Mine Avtaler" klikk på legg til ny

Legg inn firmanavn: Hotel Express

Legg inn firmakode: TH96060506

Trykk på legg til avtale

Da vil alle bookinger som gjøres på din bruker automatisk hente inn Hotel Express sine Thon Hotels priser.

Ved problemer eller hjelp kan Thon Hotels kontaktes direkte på telefon: 21 49 69 00 eller Hotel Express på: 38 12 90 00