top of page
HotelExpress1-BLACK(1).png
Bli medlemshotell I Dag!

Hotel Express har over 9000 medlemmer i Skandinavia hvor av 4000 av disse er i Norge, våre medlemmer er I utgangpunktet ansatt eller eier av bedrifter hvor reise fra sør til nord i Norge er en stor del av deres hverdag. Ønsker ditt hotell en del av denne kaken, meld din interesse under. 

Dette tilbyr vi:

·         Over 9000 medlemmer i Skandinavia vil få tilgang til ditt hotell

·         Våre medlemmer hadde i gjennomsnitt 21,4 reisedøgn i 2017

·         Hotellet blir listet opp i vår hotell katalog som går ut til alle medlemmer (Sendes ut til alle medlemmer)

·         Hotellet blir listet opp på vår hjemmeside med mulighet for offline booking (med ca 40000 besøkende i året)

·         Hotellet blir listet opp I Hotel Express International som gjør hotellet tilgjengelig for alle medlemmer I hele verden.

·         Vårt booking kontor vil kunne henvise til hotellet.

·         Kan få mulighet til å kommunisere direkte mot våre medlemmer. 

·         Vi tar ingen provisjon av dere.

Våre ønsker til medlemshotell:

·         Pris til våre medlemmer må være rimelige helst 20% eller mer av fullpris.

·         Ved kampanjer eller liknede hvor pris dumpes skal våre medlemmer ha tilgang til samme pris.

·         Hotellet kan listes og kunne bookes online. (Via travelports HotelZon)

·         Hotellets ansatte gjøres klar over avtalen med Hotel Express.

·         Årskontingent kr 2500+mva 

Basic

2500kr pr år

 • Tilgjengelig for booking hos oss.

 • Listet opp i vår hotellkatalog som går ut til alle våre medlemmer

 • Listet opp på vår nettside over hotell. 

Premium

4999 kr pr år

 • Tilgjengelig for booking hos oss.

 • Listet opp i vår hotellkatalog som går ut til alle våre medlemmer

 • Listet opp på vår nettside over hotell. 

 • Bilde I vår hotellkatalog

 • Link til hjemmesiden deres

 • Et nyhetsbrev I året. 

 • Facebook og Instagram minst 3 ganger pr år

 • Prioritert ved søk på området hotellet ditt er i

premium Plus

25000kr pr år /14000kr pr halvår

 • Tilgjengelig for booking hos oss.

 • Listet opp i vår hotellkatalog som går ut til alle våre medlemmer

 • Listet opp på vår nettside over hotell. 

 • Bilde i vår hotellkatalog

 • Link til hjemmesiden deres

 • Seks nyhetsbrev I året. 

 • Facebook og Instagram minst 24 ganger pr år

 • Topp prioritert ved søk på området hotellet ditt er i
   

 • Helside I vår hotellkatalog

 • Hotellet promoteres på vår forside (roteres blant 5)

 • Booking kontor vil prioritere booking.

 • Kurs, konferanse og langtidsbookinger vil bli prioritert

 • Vi lager redaksjonell annonse sammen med dere, som publiseres i våre kanaler.

Bli med I dag!

Thanks! Message sent.

Alle prisene er +MVA

bottom of page