Som medlem av Hotel Express har du tilgang til over 140 000 hotell verden over, med HEI online.

 

For booking:

http://ho.hotel-express.com/norway

Eller klikk på utenlandske hotell på vår hjemmeside

Registrering:

For registrering klikk på registrer og bruk

Access kode HEN

Slik registrer du deg:

klikk på registrer

Kode for registrering er HEN

ID allerede registert

Om du får denne feilmeldingen.

Klikk på logg inn

Klikk på "Glemt passord"

Fyll inn din E-post, trykk send - Et nytt passord sendes til din E-post adresse